401916091088007

เกี่ยวกับเรา

น.สพ.ศราวุฒิ จันทวรรณ
น.สพ.ธีรวัฒน์ จันพวง
น.สพ.สหรัฐ ศิริอาชาวัฒนา
น.สพ.นันทวัน คันธี

  พีเอฟซี คอมพาเนี่ยน (PFC COMPANION) อยู่ในเครือของ PHARMATECH FC GROUPS (PFCG) ก่อตั้งในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยความร่วมมือของทีมงานสัตวแพทย์มืออาชีพที่มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปในแนวทางของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ที่จะส่งผลในที่สุดคือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ต่อไป

 สัตว์เลี้ยง (Companion animal) มีความสำคัญและให้คุณประโยชน์กับมนุษย์เรามานานแสนนาน ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม มีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วยในการบำบัดสุขภาพจิตและสุขภาพกายของมนุษย์ได้ (Pet Therapy) โดยให้ผู้ป่วยสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงในขณะที่ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล สัตว์เลี้ยงยังเป็นสะเหมือนเพื่อนในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ เป็นสะเหมือนสมาชิกในครอบครัว ให้ความรัก ความคลายเหงากับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี หรือ เป็นสะเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัย คอยเฝ้าบ้าน คอยดูแลสมบัติให้กับเจ้าของบ้าน หรือเป็นตำรวจคอยจับผู้ร้าย เป็นหน่วยกล้าตาย ทำหน้าที่พิสูจน์วัตถุระเบิดและสิ่งแปลกปลอมในเบื้องต้นต่าง ๆ และ ฯลฯ

ในขณะเดียวกัน สัตว์เลี้ยงเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์ที่ต้องการความรัก ความเอาใจใส่และการดูแลจากเจ้าของมากพอสมควร เพราะเขาก็สามารถเพิ่มจำนวน สามารถเจ็บป่วย หรือ สุขภาพเสื่อมโทรม และตายได้เช่นกัน ที่สำคัญสัตว์เลี้ยงเป็นรังของเชื้อโรคติดเชื้อหลายชนิดที่สามารถก่อโรคในมนุษย์ (Zoonosis) ได้ ถ้าสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ได้รับการดูแล รักษา หรือได้รับความเอาใจใส่ในสุขภาพและความเป็นอยู่ของเขาดีเท่าที่ควร สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดปัญหากับเจ้าของ หรืออาจจะหนักขึ้นจนกลายเป็นปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด

                                  

 

 ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างสัตว์เลี้ยงและมนุษย์มีมากขึ้น แน่นอนว่าปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่มนุษย์ (Zoonosis) ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืดที่เกิดจากขนหมาหรือขนแมว โรคท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อพยาธิของสัตว์ โรคทอกโซพลาสโมซิส โรคผิวหนังจากเชื้อรา โรคพิษสุนัขบ้า และ โรคฉี่หนู เป็นต้น

ดังนั้นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ คือ ดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงไม่ให้เขาเป็นปัญหาของสังคม ดูแลรักษาสุขภาพของเขา ให้เขามีความสุข มีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตลอดช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อรับใช้มนุษย์ และในขณะเดียวกันสัตว์เลี้ยงก็ต้องปราศจากเชื้อโรคติดเชื้อ (Zoonosis) มาสู่มนุษย์ด้วยเช่นกัน

Visitors: 18,779