401916091088007

ไดอ๊อกซี่ แท๊ป

ไดอ๊อกซี่ แท๊ป

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) ชนิดเม็ดฟู่ละลายน้ำ

 

 

ไดอ๊อกซี่ แท๊ป คือ คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) ชนิดเม็ดฟู่ละลายน้ำ เป็นนวัตกรรมของ ENTEK Environmental ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในขบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) ที่อยู่ในรูปแบบเม็ดฟู่ซึ่งมีความคงตัวสูง จะปล่อยคลอรีนไดออกไซด์ออกมาก็ต่อเมื่อเติมลงในน้ำเท่านั้น และในขณะเดียวกันรูปแบบเม็ดฟู่นี้ก็ละลายน้ำได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน สามารถปรับความเข้มข้นและปริมาณก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ได้ตามความต้องการ และให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้สูง

คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) มีคุณสมบัติที่เป็น Oxidizing Agent สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และกำจัดไบโอฟิล์ม โดย ClO2 จะทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์โดยการดึงอิเล็กตรอน (Electron) ออกมาทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) ของจุลินทรีย์ไม่สมบูรณ์ ขาดความสเถียรภาพ และทำให้เซลล์แตกในที่สุด

คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) ยังทำปฏิกิริยากับโปรตีนของเซลล์จุลินทรีย์ คือทำให้โปรตีนของเซลล์จุลินทรีย์ผิดรูปร่างเดิมและย่อยสลาย จึงทำให้ยากต่อการที่จุลินทรีย์จะเกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) แล้วอยู่ในรูปที่ต้านทานต่อ ClO2 ได้

นอกจากนี้ ClO2 ยังสามารถทำลาย แบคทีเรีย (Bacteria) ที่อยู่ในรูป เอนโดสปอร์ (Endospore) ที่ไม่สามารถทำลายได้ง่ายด้วยยาฆ่าเชื้ออื่นๆ โดย ClO2 สามารถซึมผ่านส่วนห่อหุ้มสปอร์เข้าไปทำลายส่วนประกอบภายในได้

ในด้านการใช้ประโยชน์ของคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) ในงานด้านสาธารณสุข จะมีการใช้หลากหลายงาน เช่น ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล ฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฆ่าเชื้อในตลาดสด เป็นต้น หรือ ใช้กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ หรือ กลิ่นเน่าเหม็นของสัตว์ตายในห้องแคบๆที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้เต็มที่ เนื่องจากการเกิดกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นอับ หรือกลิ่นสาบของสัตว์ตายนั้นมาจาก ไวรัส แบคทีเรีย หรือพวกเชื้อราจุลินทรีย์ เมื่อนำ คลอรีนไดออกไซด์ มาฉีดบริเวณที่ทิ้งขยะหรือที่สัตว์ตายที่มีกลิ่นเน่าเหม็นนั้นจะทำให้กลิ่นหาย เพราะเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย หรือพวกเชื้อราจุลินทรีย์ ได้ถูกทำลาย

ในห้องสมุด จะใช้ คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) สเปรย์พ่นเพื่อควบคุมการเกิดและการกระจายของเชื้อราของหนังสือและอุปกรณ์ในห้องสมุด เพราะมีรายงานว่าคลอรีนไดออกไซด์มีความสามารถในการกำจัดเชื้อราได้ดีและมีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพในด้านการเป็นสารก่อมะเร็งน้อยกว่าการใช้สารชนิดอื่นๆ

ด้วยนวัตกรรมของ ENTEK Environmental ทำให้ ไดอ๊อกซี่ แท๊ป สามารถใช้งานสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้หลากหลายพื้นที่และหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ฆ่าเชื้อน้ำดื่ม ฆ่าเชื้อน้ำสำหรับบ่อเลี้ยงปลา สระว่ายน้ำ ล้างไบโอฟิล์มในท่อน้ำหรือแทงค์น้ำ แช่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สเปรย์ฆ่าเชื้อตามสำนักงาน โรงเรือน และ ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น

 

          ฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลอรีนไดออกไซด์ก่อนเลี้ยงปลา   ฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลอรีนไดออกไซด์ก่อนเลี้ยงปลา   ฆ่าเชื้อในน้ำด้วยคลอรีนไดออกไซด์ก่อนเลี้ยงปลา

  

ด้วยเทคโนโลยีของ ENTEK Environmental ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ ไดอ๊อกซี่ แท๊ป ที่มีลักษณะกลิ่นเฉพาะตัว แต่กลิ่นไม่ฉุน เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่ต้องการการควบคุมกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในขณะที่มีสิ่งมีชีวิตเช่นคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่ทิ้งขยะของบ้านเรือนหลังจากทำความสะอาดแล้ว ฉีดพ่นในห้องประชุมที่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นสาบของสัตว์ตายในท่อระบายอากาศ ทำให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ลดลงมาก หรือ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่อยู่ที่นอนของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ไดอ๊อกซี่ แท๊ป ก็จะไม่รบกวนคนหรือสัตว์เลี้ยงเลย

ส่วนประกอบใน 1 เม็ด (1 กรัม) มี คลอรีนไดออกไซด์ 100 ppm ต่อน้ำ 1 ลิตร

สรรพคุณคลอรีนไดออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และกำจัดไบโอฟิล์มในท่อน้ำ แทงค์น้ำ

การใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา

ข้อบ่งใช้: ใช้ผสมน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม ฆ่าเชื้อในน้ำเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วไป

วิธีการใช้:

- สำหรับฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 250 – 500 ลิตร

- สำหรับฆ่าเชื้อทั่วไป ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 5 – 10 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพื้น พื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ โรงเรือน ตัวสัตว์

- สำหรับจุ่ม สเปรย์ หรือเช็ดเต้านมโคนม ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 5 ลิตร

- กรณีเกิดโรคระบาด ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 2 ลิตร ฉีดพ่นทั่วโรงเรือน

- สำหรับฆ่าเชื้อล้างไบโอฟิล์มในท่อน้ำ หรือแทงค์น้ำ ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 25 – 50 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 6 – 8 ชั่วโมง แล้วปล่อยทิ้ง จากนั้นล้างระบบท่อด้วยน้ำสะอาด

- สำหรับฆ่าเชื้อในอ่างน้ำโรงเรือนอีแวป ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 25 – 50 ลิตร

สำหรับฆ่าเชื้อ ในอ่างเลี้ยงปลา ใช้ 1 เม็ด : น้ำ 250 ลิตร โดยทำการฆ่าเชื้อน้ำด้วย ไดอ๊อกซี่ แท๊ป แล้วให้พักน้ำก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (การพักน้ำอาจจะเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดขึ้นกับขนาดและสภาพของบ่อเลี้ยงปลา) จากนั้นทำการเติมออกซิเจน แล้วจึงเลี้ยงปลาตามปกติ

- ในกรณีที่ต้องการลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จะใช้ ไดอ๊อกซี่ แท๊ป จำนวน 1 เม็ด : น้ำ 2 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการควบคุมกลิ่น

การเก็บรักษา: ต้องเก็บรักษา ไดอ๊อกซี่ แท๊ป ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน กรด ด่าง และสารอ๊อกซี่ไดส์

คำเตือน / ข้อควรระวัง:

  1.        ห้านรับประทานโดยตรง
  2.        ระวังอย่าให้เข้าตา หรือสูดดม

ผู้ผลิต: Entek EnvironmentalCorporation, PO Box 1066 Alpharetta, GA 30023, USA

ขนาดบรรจุ: 50 และ 500 เม็ด

 

==>>>สั่งซื้อสินค้า

Visitors: 18,779