401916091088007

รีวิว ไดอ๊อกซี่ แท๊ป

นี่เป็นกิจกรรมบางส่วนในมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของเรา ซึ่งใช้ ไดอ๊อกซี่ แท๊ป ในการฆ่าเชื้อ โดยใช้ในอัตราส่วน ไดอ๊อกซี่ แท๊ป 1 เม็ด ละลายในน้ำ 5 ลิตร หลังจากนั้นแบ่งลงในชุดเครื่องมือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำการพ่นฆ่าเชื้อตามห้องต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้องน้ำ โถงทางเดิน ห้องทำงาน และ ห้องเก็บของ เป็นต้น

 

การใช้ไดอ๊อกซี่ แท๊ป (ClO2) ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนเลี้ยงปลา: ใช้ 1 เม็ด ต่อน้ำ 250 ลิตร ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เติมอ๊อกซิเจนในน้ำแล้วเลี้ยงปลาตามปกติ

 

ใช้คลอรีนไดออกไซด์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนเลี้ยงปลา

ใช้คลอรีนไดออกไซด์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนเลี้ยงปลา

Visitors: 18,777