401916091088007

ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5

ดีแอนด์ซี TX5 

 

คุณสมบัติ:

ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กรงเลี้ยงสัตว์ พื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ เช่น กลิ่นฉี่ กลิ่นมูลสัตว์ กลิ่นตัว กลิ่นอาหารของสุนัข แมว กระต่าย นก หนู และ งู เป็นต้น หรือ จะใช้กำจัดกลิ่นเหม็นสาบที่มีสาเหตุมาจากสัตว์ตายในบ้าน เช่น นก หนู จิ้งจก ตุ๊กแก เป็นต้น

 

สารออกฤทธิ์สำคัญของ ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 คือ เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride; BKC) หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (ADBAC) เป็นสารประกอบที่จัดอยู่ในกลุ่ม quaternary ammonium compound สารละลายจะมีลักษณะไม่มีสีจนไปถึงสีเหลืองอ่อนๆ และจะเกิดฟองเมื่อเขย่า

 

Benzalkonium chloride มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactant) และเป็นสาร biocide คือสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ แต่ไม่มีผลต่อสปอร์ของเชื้อรา มีความคงตัวสูงสามารถใช้กับผิวหนัง หรือบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนได้เนื่องจากไม่ระคายเคือง เป็นสารที่สำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environmental Agency; NEA) และกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ในการทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามบ้านเรือน

นอกจากนี้ทางสำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Environmental Agency; NEA) ยังได้แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของสารฆ่าเชื้อที่ใช้ตามบ้านเรือนและสามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้ไว้ 5 ชนิด ได้แก่ benzalkonium chloride, chloroxylenol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, และ sodium hypochlorite (ข้อมูลจาก: ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/483/โควิด-19น้ำยาฆ่าเชื้อ/ )

 

 

โดยทั่วไปมีการนำ Benzalkonium chloride มาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ตัวอย่างการนำมาใช้งานเช่น เป็นสารกันเสียในครีมบำรุงผิวและแชมพู เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ผสมในกระดาษชำระเปียกเพื่อฆ่าเชื้อโรค ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อแผลโดยไม่ทำให้แผลเปื่อย ใช้เป็นวัตถุกันเสียในยาต่างๆ เช่น ยาหยอดตา ยาพ่นจมูก ผสมในน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค เป็นสารทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ เป็นสารกำจัดมอสหรือตะไคร่น้ำบนพื้นทางเดิน หลังคาบ้าน รวมถึงสระว่ายน้ำ ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ลดการระคายเคืองได้ดีกว่าเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

  

 D&C TX5D&C TX5

 

 

วิธีการใช้:

ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ ผสมดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 กับน้ำในอัตราส่วน 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร (เทียบเท่ากับผสม ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 ในปริมาณ 10 ซีซี (มิลลิลิตร) : น้ำ 1 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราด บริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ หรือ จุ่มแช่ วัสดุและอุปกรณ์ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วเช็ด หรือล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

 

ข้อแนะนำในการใช้ ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5: 

- ใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นผิว ฝาผนัง 100 ซีซี (มิลลิลิตร) : น้ำ 10 ลิตร

- ใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อกรง อุปกรณ์ 100 ซีซี (มิลลิลิตร) : น้ำ 10 ลิตร 

- ใช้สำหรับผสมซักผ้า ฆ่าเชื้อสิ่งปูนอน เสื้อผ้า 50 ซีซี (มิลลิลิตร) : ผ้า 10 กิโลกรัม 

- ใช้สำหรับสเปรย์ กำจัดกลิ่นมูล กลิ่นฉี่ กลิ่นสาบของสัตว์เลี้ยง ให้ใช้ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 ในอัตราส่วน 10 - 20 ซีซี (มิลลิลิตร) ต่อน้ำ 1 ลิตร (เทียบเท่ากับใช้ ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 ในปริมาณ 1 ฝาเขียวของผลิตภัณฑ์ : น้ำ 1 ลิตร) แล้วฉีดพ่นสเปรย์ตรงจุดที่มีกลิ่นและบริเวณรอบๆ

 

วิธีเก็บรักษา:

เก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง เก็บในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดด

 

คำเตือน / ข้อควรระวัง:

  1. ห้ามรับประทาน
  2. ระวังอย่าให้เข้าตา
  3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง และภายหลังการใช้ หรือ หยิบจับ ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง
  4. ห้ามทิ้ง ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 และภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:

  1. ในกรณี ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 เข้าตาโดยอุบัติเหตุให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ จนอาการระคายเคืองทุเลาลง ถ้าอาการไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์พร้อมฉลาก หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์
  2. ในกรณีกลืนกิน ดีแอนด์ซี ทีเอ็กซ์ 5 โดยอุบัติเหตุห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีพร้อมฉลาก หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

ทะเบียนเลขที่: กปศ. 0102650166

ผู้ผลิต: บริษัท ซีโนเทค อะโกรบิสซิเนส จำกัด

ผู้จำหน่าย: บริษัท พีเอฟซี คอมพาเนี่ยน จำกัด

499 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร +66 2 885 2700  

แฟกซ์: +66 2 885 2701, Email: pfccompanion@gmail.com www.pfccompanion.com

Visitors: 18,779